နေ-သဘာဝတရား Eco-friendly ကနျြးမာရေး

အရည်အချင်းများနှင့်မူပိုင်ခွင့်

 • Microsoft Word ကို - its9583.doc
  Microsoft Word ကို - its9583.doc
 • Acupressure SGS တို့ကရောစမ်းသပ်ခြင်းအစီရင်ခံစာသတ်မှတ်ထား
  Acupressure SGS တို့ကရောစမ်းသပ်ခြင်းအစီရင်ခံစာသတ်မှတ်ထား
 • TUV ခြင်းဖြင့်ချိန်ခွင်လျှာ pad ပါ Reach174 စမ်းသပ်ခြင်းအစီရင်ခံစာ
  TUV ခြင်းဖြင့်ချိန်ခွင်လျှာ pad ပါ Reach174 စမ်းသပ်ခြင်းအစီရင်ခံစာ
 • SGS တို့က hula ကွင်း EN71 စမ်းသပ်အစီရင်ခံစာ
  SGS တို့က hula ကွင်း EN71 စမ်းသပ်အစီရင်ခံစာ
 • EN71 စမ်းသပ်ခြင်းအစီရင်ခံစာ TUV အားဖြင့် hulahoop
  EN71 စမ်းသပ်ခြင်းအစီရင်ခံစာ TUV အားဖြင့် hulahoop
 • မှော်ပြန်ထောက်ခံမှုအီးလက်မှတ်
  မှော်ပြန်ထောက်ခံမှုအီးလက်မှတ်
 • မှော်လည်ပင်းထောက်ခံမှုအီးလက်မှတ်
  မှော်လည်ပင်းထောက်ခံမှုအီးလက်မှတ်
 • BSCI
  BSCI
 • 兹证明:
  兹证明:
 • BSCI
  BSCI

အရည်အချင်းများ

ပိုင်ဆိုင်ခွင့်လက်မှတ်

   အရည်အချင်းများ

   • Microsoft Word ကို - its9583.doc
    Microsoft Word ကို - its9583.doc
   • Acupressure SGS တို့ကရောစမ်းသပ်ခြင်းအစီရင်ခံစာသတ်မှတ်ထား
    Acupressure SGS တို့ကရောစမ်းသပ်ခြင်းအစီရင်ခံစာသတ်မှတ်ထား
   • TUV ခြင်းဖြင့်ချိန်ခွင်လျှာ pad ပါ Reach174 စမ်းသပ်ခြင်းအစီရင်ခံစာ
    TUV ခြင်းဖြင့်ချိန်ခွင်လျှာ pad ပါ Reach174 စမ်းသပ်ခြင်းအစီရင်ခံစာ
   • SGS တို့က hula ကွင်း EN71 စမ်းသပ်အစီရင်ခံစာ
    SGS တို့က hula ကွင်း EN71 စမ်းသပ်အစီရင်ခံစာ
   • EN71 စမ်းသပ်ခြင်းအစီရင်ခံစာ TUV အားဖြင့် hulahoop
    EN71 စမ်းသပ်ခြင်းအစီရင်ခံစာ TUV အားဖြင့် hulahoop
   • မှော်ပြန်ထောက်ခံမှုအီးလက်မှတ်
    မှော်ပြန်ထောက်ခံမှုအီးလက်မှတ်
   • မှော်လည်ပင်းထောက်ခံမှုအီးလက်မှတ်
    မှော်လည်ပင်းထောက်ခံမှုအီးလက်မှတ်

   ပိုင်ဆိုင်ခွင့်လက်မှတ်

   • BSCI
    BSCI
   • 兹证明:
    兹证明:
   • BSCI
    BSCI
   နေ-သဘာဝတရား Eco-friendly ကနျြးမာရေး

   ကျွန်ုပ်တို့၏အမှတ်တံဆိပ်

   ကျွန်ုပ်တို့၏မစ်ရှင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ clients များကိုပိုမိုအောင်မြင်သောဖြစ်စေရန်ဖြစ်ပါသည်

   စာချုပ်ဝိညာဉ်စိတ်တိုင်းကျဒီဇိုင်း, ချွေ Supply Chain ။

   ကျွန်တော်တို့ကိုရန်သင့်မက်ဆေ့ခ်ျကို Send: